Informace ke změnám v souvislosti s účinností novely Zákona o podpoře sportu - DŮLEŽITÉ

8. 8. 2019

Vážení přátelé,

dne 31.7.2019 vešla v platnost novela zákona č. 115/ 2001 Sb., o podpoře sportu, provedená zákonem č. 178/2019 Sb. Vydáním tohoto zákona dochází ke vzniku Národní sportovní agentury a k dalším změnám v dotační politice státu a ukončení podpory sportu prostřednictvím MŠMT.

O důležitých změnách které tato novela přináší informuje dopis od náměstka pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT Karla Kováře.

Dopis naleznete ke stažení zde.

Jednou ze zásadních změn vyplývajících z novely zákona je Zápis a editace údajů sportovních organizací do Rejstříku sportovních organizací. Doposud měly povinnost vkládat údaje do rejstříku  o sportovních organizacích (sportovcích, trenérech a sportovních zařízení) střešní organizace (svazy, ČUS apod), ve kterých byly TJ a sportovní kluby sdružené. Počínaje 1.8.2019 přechází tato povinnost na jednotlivé TJ a SK a ty jsou, dle definice zákona, povinny spravovat samostatné údaje o sportovní organizaci v rejstříku a bezodkladně provádět změny. Týká se to zejména organizací, které jsou příjemcem státní dotace.

Je tedy nezbytné, aby se tyto sportovní organizace (TJ a SK) zaregistrovaly do rejstříku a dále postupovaly dle manuálu zveřejněném na odkazu https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis

Rovněž dochází ke změně v idenifikačních údajích zapsaných osob do rejstříku. Nově bude požadováno uvádět jako identifikační údaj fyzické osoby rodné číslo. Tyto změny již budou provádět pouze TJ a SK nikoliv střešní organizace, tedy ČSC.

Změny nastávají i v zápisech sportovního zařízení. Tuto změnu bude upravovat vyhláška vydaná Agenturou, která ale zatím nevyšla.

Kompletní znění zákona 178/2019 Sb naleznete na tomto odkazu Sbírky předpisů ČR https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/19-178.htm.

 

Zpět